ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางณิชกรินทร์ พรหมสกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ : 0825229164
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2561,10:31  อ่าน 243 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชุดการพัฒนาความรู้ผู้เรียน โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา
รายละเอียดผลงาน

ชุดการพัฒนาความรู้ผู้เรียน  โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 826.32 KB

โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2561,10:31   อ่าน 243 ครั้ง