ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ชุดการพัฒนาความรู้ผู้เรียน โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางณิชกรินทร์ พรหมสกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2561,10:31  อ่าน 243 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : e-lerning
ชื่ออาจารย์ : นายจุมพล รัตน์ชิต
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2559,14:10  อ่าน 454 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : E-book
ชื่ออาจารย์ : นางสาววันเพ็ญ เมตกูล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 ต.ค. 2556,08:41  อ่าน 1045 ครั้ง
รายละเอียด..