ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 (อ่าน 18615) 21 ต.ค. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนเรียนเสริม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 17344) 02 ต.ค. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการซ่อมเวลาเรียน (อ่าน 3119) 01 ต.ค. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่ผ่านการซ่อมเวลาเรียน (อ่าน 2513) 01 ต.ค. 62
ประกาศเปลี่ยนเวลานักเรียนที่ต้องมาเรียนเสริมเพิ่มคะแนนในวันที่ 5 ตุลาคม 2562 (อ่าน 2732) 01 ต.ค. 62
แจ้งประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียน ให้นักเรียนมาโรงเรียนตามวันและเวลาที่โรงเรียนกำหนด (อ่าน 4285) 26 ก.ย. 62
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบและนักเรียนพบผู้อำนวยการ (อ่าน 2402) 21 ก.ย. 62
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 23-25 กันยายน 2562 (อ่าน 5626) 18 ก.ย. 62
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 1-2 สิงหาคม 25621 (อ่าน 3605) 26 ก.ค. 62
การขอรับเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 1/2562 (อ่าน 1774) 24 พ.ค. 62
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.1 - ม.6 1/2562 (อ่าน 4490) 21 พ.ค. 62
ประกาศรายชื่อเข้าระหว่าปี ม.2 ม.3 ม.5 ม.6 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 3934) 13 พ.ค. 62
รายชื่อนักเรียนแยกตามห้องเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 14356) 13 พ.ค. 62
ประกาศรายชื่อ มอบตัว รายงานตัว ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2) (อ่าน 1666) 08 พ.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นม.1 ปีการศึกษา 2562 (รอบที่2) (อ่าน 2663) 03 พ.ค. 62
ประกาศด่วน ขอยกเลิกการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 5681) 26 เม.ย. 62
การจำหน่ายชุดพละ กระเป๋านักเรียน (อ่าน 4281) 26 เม.ย. 62
ประกาศโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัยการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 3223) 26 เม.ย. 62
แจ้งนักเรียน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 เอกสารมอบตัวไม่ครบ (อ่าน 4998) 10 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อ มอบตัว ตามแผนการเรียน ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 3929) 08 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อ มอบตัว ตามห้องเรียน ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 2023) 06 เม.ย. 62
มอบตัวนักเรียนเข้าระหว่างปี ม.2 , ม.3 , ม.5 , ม.6 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 2318) 06 เม.ย. 62
ประกาศสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย ม.4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 6567) 05 เม.ย. 62
ประกาศสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย ม.1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 4529) 02 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 8740) 29 มี.ค. 62
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 (อ่าน 10066) 29 มี.ค. 62
นักเรียน ม.3 ไม่สามารถอนุมัติผลการเรียน (อ่าน 1141) 23 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนเรียนเสริม ม.1, ม.2, ม.4 และ ม.5 ภาคเรียนที่ 2/2561 (อ่าน 10187) 08 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนเรียนเสริม ม.3 และ ม.ุ6 ภาคเรียนที่ 2/2561 (อ่าน 1876) 03 มี.ค. 62
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 6528) 26 ก.พ. 62
ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 1/2561 (วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น.) (อ่าน 20343) 09 ต.ค. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนเรียนเสริม ภาคเรียนที่ 1/2561 (อ่าน 10643) 24 ก.ย. 61
ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการของนักเรียน โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 4471) 20 ก.ย. 61
โครงการแปลงเกษตรแบบผสมผสานธนาคารออมสิน (อ่าน 97) 12 มิ.ย. 61
รายชื่อผู้ปกครองเครือข่ายของโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1319) 21 พ.ค. 61
โครงสร้างโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย ม.1 - ม.6 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 3542) 09 พ.ค. 61
รายชือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 11049) 09 พ.ค. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าระหว่างปี ม.2, ม.3, ม.5, ม.6 และ นักเรียน ม.1, ม.4 เพิ่มเติม (อ่าน 5286) 06 พ.ค. 61
ประกาศรายชื่อ รายงานตัว มอบตัว เลือกแผนการเรียน ระดับชั้น ม.1 แล ม.4 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 4228) 02 พ.ค. 61
ประกาศรายชื่อมอบตัวนักเรียนชั้น ม.4 แยกตามแผนการเรียน (อ่าน 3589) 07 เม.ย. 61