ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 1-2 สิงหาคม 25621 (อ่าน 2993) 26 ก.ค. 62
ประกาศหยุดเรียนครึ่งวันบ่าย 12 ก.ค.62 (อ่าน 366) 11 ก.ค. 62
การขอรับเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 1/2562 (อ่าน 1286) 24 พ.ค. 62
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.1 - ม.6 1/2562 (อ่าน 3927) 21 พ.ค. 62
ประกาศรายชื่อเข้าระหว่าปี ม.2 ม.3 ม.5 ม.6 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 3380) 13 พ.ค. 62
รายชื่อนักเรียนแยกตามห้องเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 13662) 13 พ.ค. 62
ประกาศรายชื่อ มอบตัว รายงานตัว ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2) (อ่าน 1463) 08 พ.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นม.1 ปีการศึกษา 2562 (รอบที่2) (อ่าน 2433) 03 พ.ค. 62
ประกาศด่วน ขอยกเลิกการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 5248) 26 เม.ย. 62
การจำหน่ายชุดพละ กระเป๋านักเรียน (อ่าน 4051) 26 เม.ย. 62
ประกาศโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัยการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 2947) 26 เม.ย. 62
แจ้งนักเรียน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 เอกสารมอบตัวไม่ครบ (อ่าน 4596) 10 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อ มอบตัว ตามแผนการเรียน ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 3660) 08 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อ มอบตัว ตามห้องเรียน ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1849) 06 เม.ย. 62
มอบตัวนักเรียนเข้าระหว่างปี ม.2 , ม.3 , ม.5 , ม.6 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 2124) 06 เม.ย. 62
ประกาศสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย ม.4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 6283) 05 เม.ย. 62
ประกาศสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย ม.1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 4330) 02 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 8468) 29 มี.ค. 62
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 (อ่าน 9205) 29 มี.ค. 62
นักเรียน ม.3 ไม่สามารถอนุมัติผลการเรียน (อ่าน 996) 23 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนเรียนเสริม ม.1, ม.2, ม.4 และ ม.5 ภาคเรียนที่ 2/2561 (อ่าน 9760) 08 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนเรียนเสริม ม.3 และ ม.ุ6 ภาคเรียนที่ 2/2561 (อ่าน 1702) 03 มี.ค. 62
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 6127) 26 ก.พ. 62
ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 1/2561 (วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น.) (อ่าน 19834) 09 ต.ค. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนเรียนเสริม ภาคเรียนที่ 1/2561 (อ่าน 10434) 24 ก.ย. 61
ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการของนักเรียน โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 4277) 20 ก.ย. 61
โครงการแปลงเกษตรแบบผสมผสานธนาคารออมสิน (อ่าน 93) 12 มิ.ย. 61
รายชื่อผู้ปกครองเครือข่ายของโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1207) 21 พ.ค. 61
โครงสร้างโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย ม.1 - ม.6 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 3390) 09 พ.ค. 61
รายชือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 10867) 09 พ.ค. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าระหว่างปี ม.2, ม.3, ม.5, ม.6 และ นักเรียน ม.1, ม.4 เพิ่มเติม (อ่าน 5059) 06 พ.ค. 61
ประกาศรายชื่อ รายงานตัว มอบตัว เลือกแผนการเรียน ระดับชั้น ม.1 แล ม.4 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 4111) 02 พ.ค. 61
ประกาศรายชื่อมอบตัวนักเรียนชั้น ม.4 แยกตามแผนการเรียน (อ่าน 3430) 07 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 4817) 06 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนความสามารถพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 2860) 03 เม.ย. 61
เอกสารที่ต้องใช้ในวันมอบตัว และ ขั้นตอนการมอบตัว (อ่าน 2221) 03 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 3517) 02 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 3767) 02 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สามารถเลือกห้องเรียนได้ (อ่าน 3358) 02 เม.ย. 61
ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 (อ่าน 10872) 30 มี.ค. 61