ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนเรียนเสริม ม.1, ม.2, ม.4 และ ม.5 ภาคเรียนที่ 2/2561 (อ่าน 7780) 08 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนเรียนเสริม ม.3 และ ม.ุ6 ภาคเรียนที่ 2/2561 (อ่าน 1164) 03 มี.ค. 62
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 3235) 26 ก.พ. 62
ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 1/2561 (วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น.) (อ่าน 18126) 09 ต.ค. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนเรียนเสริม ภาคเรียนที่ 1/2561 (อ่าน 9816) 24 ก.ย. 61
ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการของนักเรียน โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 3698) 20 ก.ย. 61
โครงการแปลงเกษตรแบบผสมผสานธนาคารออมสิน (อ่าน 50) 12 มิ.ย. 61
รายชื่อผู้ปกครองเครือข่ายของโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 935) 21 พ.ค. 61
โครงสร้างโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย ม.1 - ม.6 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 2949) 09 พ.ค. 61
รายชือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 10106) 09 พ.ค. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าระหว่างปี ม.2, ม.3, ม.5, ม.6 และ นักเรียน ม.1, ม.4 เพิ่มเติม (อ่าน 4276) 06 พ.ค. 61
ประกาศรายชื่อ รายงานตัว มอบตัว เลือกแผนการเรียน ระดับชั้น ม.1 แล ม.4 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 3691) 02 พ.ค. 61
ประกาศรายชื่อมอบตัวนักเรียนชั้น ม.4 แยกตามแผนการเรียน (อ่าน 2994) 07 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 4458) 06 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนความสามารถพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 2242) 03 เม.ย. 61
เอกสารที่ต้องใช้ในวันมอบตัว และ ขั้นตอนการมอบตัว (อ่าน 1913) 03 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 3175) 02 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 3365) 02 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สามารถเลือกห้องเรียนได้ (อ่าน 2934) 02 เม.ย. 61
ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 (อ่าน 10173) 30 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าศึกษาต่อโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย (อ่าน 6573) 29 มี.ค. 61
ประกาศเพิ่มเติมรายชื่อนักเรียนที่ต้องมาเรียนเสริม รายวิชาสังคมศึกษา ส 31102 (อ่าน 1574) 09 มี.ค. 61
กำหนดการงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 2/2560 สำหรับนักเรียนโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย (อ่าน 2976) 23 ก.พ. 61
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 3981) 19 ก.พ. 61
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย (อ่าน 19794) 31 ม.ค. 61