ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่ต้องมาเรียนซ่อมเสริม (สอบซ่อม 0 ร)
 
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่ต้องมาเรียนซ่อมเสริม (สอบซ่อม 0 ร) ระหว่างวันที่ 16 - 19 มีนาคม พ.ศ. 2563 หากนักเรียนไม่มาดำเนินการตามเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถจบหลักสูตรได้

หมายเหตุ
        1. นักเรียนที่ต้องการย้ายสถานศึกษาและมีผลการเรียนไม่ผ่านการประเมินให้ติดต่อครูที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนจึงจะสามารถย้ายสถานศึกษาได้
        2. นักเรียนชั้น ม. 1, 2 , 4 และ 5 จะเปิดให้ดำเนินการแก้ 0 ร ในภายหลัง (โปรดติดตามได้จากเวบไซด์ของโรงเรียน)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2563,09:29   อ่าน 25131 ครั้ง