ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อ มอบตัว รายงานตัว ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2)

รายชื่อนักเรียน ม.1 มอบตัว รอบที่ 2

เอกสารที่ต้องใช้ในวันมอบตัว

ม.1 มอบตัว วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.30 น.

1. ปพ.1: ป /ปพ.1 :    ฉบับจริงพร้อมสำเนา             จำนวน 1 ฉบับ

2. สูติบัตร (ใบเกิดของนักเรียน)                                  จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประชาชน + ทะเบียนบ้าน บิดา            จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาบัตรประชาชน + ทะเบียนบ้าน มารดา       จำนวน 1 ฉบับ

5. สำเนาบัตรประชาชน + ทะเบียนบ้านผู้ปกครอง  จำนวน 1 ฉบับ

(กรณีไม่ได้อยู่กับบิดา-มารดา)

6. เอกสารอื่นๆ เช่น สำเนาใบเปลี่ยน ชื่อ - สกุล

โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2562,16:44   อ่าน 1870 ครั้ง