ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัยการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2562
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2562

2. แนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562
              2.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป (รอบที่ 2)  จำนวน  2   ห้องเรียน
              2.2 วันและเวลาการรับสมัครนักเรียน
                     รับสมัคร        วันศุกร์ที่  3  พฤษภาคม  2562            เวลา 09.00 – 15.00 น.
                     สอบ             วันพุธที่   8  พฤษภาคม  2562            เวลา 09.00 – 15.30 น.
                                         (ใช้แบบทดสอบวัดความพร้อมพื้นฐานทางการเรียนของโรงเรียน
                                         5 รายวิชาหลัก ได้แก่วิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และ ภาษาอังกฤษ)
                     ประกาศผล รายงานตัว มอบตัว
                                          วันพฤหัสบดีที่ 9  พฤษภาคม  2562       เวลา 09.00 – 12.30 น.
                     หมายเหตุ ผู้ไม่มาสอบ รายงานตัวและมอบตัวในวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์              การเข้าศึกษาต่อ

โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 2562,00:00   อ่าน 2811 ครั้ง