ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งประชุมผู้ปกครอง ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

9 พฤษภาคม 2562  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562

 - ระดับชั้น ม.1  ช่วงเช้า

  เวลา 08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน

  เวลา 08.30 – 11.30 น. เริ่มประชุม

- ระดับชั้น ม.4  ช่วงบ่าย

  เวลา 12.30 – 13.00 น. ลงทะเบียน

  เวลา 13.00 – 15.30 น. เริ่มประชุม

11 พฤษภาคม 2562   ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562

 - ระดับชั้น ม.2  ช่วงเช้า

  เวลา 08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน

  เวลา 08.30 – 11.30 น. เริ่มประชุม

- ระดับชั้น ม.5  ช่วงบ่าย

  เวลา 12.30 – 13.00 น. ลงทะเบียน

  เวลา 13.00 – 15.30 น. เริ่มประชุม

12 พฤษภาคม 2562  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562

 - ระดับชั้น ม.3  ช่วงเช้า

  เวลา 08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน

  เวลา 08.30 – 11.30 น. เริ่มประชุม

- ระดับชั้น ม.6  ช่วงบ่าย

  เวลา 12.30 – 13.00 น. ลงทะเบียน

  เวลา 13.00 – 15.30 น. เริ่มประชุม
โพสเมื่อ : 10 เม.ย. 2562,00:00   อ่าน 3487 ครั้ง