ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อ มอบตัว ตามแผนการเรียน ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562

รายชื่อนักเรียน ม.4 มอบตัวตามแผนการเรียน

เอกสารที่ต้องใช้ในวันมอบตัว
ม.4  มอบตัว  วันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 08.30 – 12.30 น.
1. ปพ.1ป /ปพ.1 :    ฉบับจริงพร้อมสำเนา              จำนวน 1 ฉบับ
2. สูติบัตร (ใบเกิดของนักเรียน)                                จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชน + ทะเบียนบ้าน บิดา               จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประชาชน + ทะเบียนบ้าน มารดา           จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาบัตรประชาชน + ทะเบียนบ้านผู้ปกครอง       จำนวน 1 ฉบับ
(กรณีไม่ได้อยู่กับบิดา-มารดา)
6. เอกสารอื่นๆ เช่น สำเนาใบเปลี่ยน ชื่อ - สกุล

โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 2562,14:18   อ่าน 3435 ครั้ง