ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อ มอบตัว ตามห้องเรียน ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562
รายชื่อนักเรียน ม.1 มอบตัวตามห้องเรียน

เอกสารที่ต้องใช้ในวันมอบตัว
ม.1 มอบตัว วันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 08.30 – 12.30 น.
1. ปพ.1: ป /ปพ.1 : บ   ฉบับจริงพร้อมสำเนา             จำนวน 1 ฉบับ
2. สูติบัตร (ใบเกิดของนักเรียน)                                  จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชน + ทะเบียนบ้าน บิดา            จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประชาชน + ทะเบียนบ้าน มารดา       จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาบัตรประชาชน + ทะเบียนบ้านผู้ปกครอง  จำนวน 1 ฉบับ
(กรณีไม่ได้อยู่กับบิดา-มารดา)
6. เอกสารอื่นๆ เช่น สำเนาใบเปลี่ยน ชื่อ - สกุล
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 2562,00:00   อ่าน 2133 ครั้ง