ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 1/2561 (วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น.)
ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 1/2561  
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
**แจ้งนักเรียนที่เรียนภาษาญี่ปุ่น เนื่องจากมีความผิดพลาดของคะแนนจึงจะแก้ไขและจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง"
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
**แจ้งนักเรียนที่เรียนภาษาญี่ปุ่น เนื่องจากมีความผิดพลาดของคะแนนจึงจะแก้ไขและจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง"
  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
**แจ้งนักเรียนที่เรียนภาษาญี่ปุ่น เนื่องจากมีความผิดพลาดของคะแนนจึงจะแก้ไขและจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง"
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   
**แจ้งนักเรียนที่เรียนภาษาญี่ปุ่น เนื่องจากมีความผิดพลาดของคะแนนจึงจะแก้ไขและจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง"
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
**แจ้งนักเรียนที่เรียนภาษาญี่ปุ่น เนื่องจากมีความผิดพลาดของคะแนนจึงจะแก้ไขและจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง"
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
**แจ้งนักเรียนที่เรียนภาษาญี่ปุ่น เนื่องจากมีความผิดพลาดของคะแนนจึงจะแก้ไขและจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง"

**หมายเหตุ** รายชื่อนักเรียนที่ต้องพบท่านผู้อำนวยการก่อนประกาศผลสอบ
 
1. เด็กหญิงกฤติยา  ดิษฐ์สอน  ม. 3/13
2. นางสาววิชชุลดา   จันแก่น   ม. 4/8

 

โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 2561,00:00   อ่าน 19294 ครั้ง