ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัยค่ะ...
                                                                       Click >> ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก <<

                                              'Click' ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนความสามารถพิเศษ


ข่าวประชาสัมพันธ์
คำศัพท์ ปีการศึกษา 2563 02 เม.ย. 63
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 29 มี.ค. 63
ประกาศเลื่อนวันรับสมัครนักเรียน 22 มี.ค. 63
ประกาศขออภัย 7-11 สาขา18คอร์ด 06 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่ต้องมาเรียนซ่อมเสริม (สอบซ่อม 0 ร) 25 ก.พ. 63
ปฏิทินนักเรียนที่ต้องปฏิบัติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 21 ก.พ. 63
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2563 06 ก.พ. 63
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 21 ต.ค. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนเรียนเสริม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 02 ต.ค. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการซ่อมเวลาเรียน 01 ต.ค. 62
ผู้บริหาร

นางกนกนันท์ รัศมีแพทย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
รายชื่อศิษย์เก่า
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
QR code
งานธุรการ